Publication
Title
De plaats van religie in het politieke denken van Alexis de Tocqueville : tussen persoonlijke overtuiging en publiek beleid
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Wijsbegeerte, 2017
Volume/pages
346 p.
Note
Supervisor: Van Herck, Walter ; Ceulemans, Carl
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.07.2017
Last edited 23.03.2018
To cite this reference