Publication
Title
Art. 1005 Ger.W. - Art. 1006 Ger.W
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gerechtelijk recht : artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
Publication
Antwerpen : Kluwer, 2016
ISBN
90-6321-211-9
Volume/pages
p. 1-12
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.07.2017
Last edited 13.07.2017
To cite this reference