Publication
Title
Een sombere Viking die durfde spreken over mystieke auteurs als Ruusbroek en Hadewich als voorlopers van het surrealisme: schilder-dichter Marc. Eemans en de Nederlandse mystiek in de context van Hermès (1930-1939)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
ZL : literair-historisch tijdschrift. - Kessel-Lo, 2001, currens
Publication
Kessel-Lo : 2017
ISSN
1377-5294
Volume/pages
16(2017), p. 8-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.07.2017
Last edited 17.05.2019
To cite this reference