Publication
Title
EVOTRANS : een simulatieprogramma voor het gedesaggregeerd goederenvervoer
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / SESO ; 96/338
Publication
Antwerpen : Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek, 1996
Volume/pages
53 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.09.2017
Last edited 12.09.2017
To cite this reference