Publication
Title
De Belgische garantie voor erkende financiële coöperaties : einde verhaal
Author
Abstract
In zijn arrest van 21 december 2016 oordeelt het Hof van Justitie dat er geen verplichting bestaat voor de Belgische Staat om de aandelen van erkende fi nanciële coöperaties, zoals de aandelen van de Arco-groep, te garanderen. Er bestaat evenwel evenmin een verbod, zolang er maar geen afb reuk wordt gedaan aan de nuttige werking van het depositogarantiestelsel dat de Belgische Staat krachtens het Europese recht wel moet implementeren. Daarnaast oordeelt het Hof van Justitie dat de garantie voor erkende fi nanciële coöperaties staatssteun is, alsook dat de Belgische Staat deze staatssteun te laat heeft aangemeld en onrechtmatig heeft uitgevoerd. Het doek over de zogenaamde Arco-waarborg in zijn huidige vorm is daarmee gevallen. Het arrest van het Hof van Justitie en de context waarin het tot stand gekomen is, worden in dit artikel verder geanalyseerd.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2017
ISSN
1782-3463
Volume/pages
81 :1 (2017) , p. 3-9
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 12.09.2017
Last edited 25.05.2022
To cite this reference