Publication
Title
Ureumproduktie en arginintransport door oorspronkelijke erythrocyten van homozygoten en heterozygoten met familiale hyperargininemie, van normale erythrocyten en arginase geladen erythrocyten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 1980
ISSN
0371-683X
Volume/pages
38:8(1980), p. 501-507
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.09.2017
Last edited 21.09.2017
To cite this reference