Publication
Title
Leerlingen als gesprekspartner in zorgbeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
De rol van externen bij kwaliteitszorg : vreemde ogen doen spreken / Vanhoof, Jan [edit.]; e.a.
Source (series)
Beleid voeren in het onderwijs
Publication
Brussel : Politeia, 2017
ISBN
978-2-509-03002-3
Volume/pages
p. 145-162
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.09.2017
Last edited 27.09.2017
To cite this reference