Publication
Title
Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2016
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2017
Volume/pages
95 p.
Note
General: Rapport in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.09.2017
Last edited 29.09.2017
To cite this reference