Publication
Title
Tussen droom en daad staan wetten in de weg, behalve als iedereen ze vergeet. Fiscale schulden tijdens WCO procedure zijn geen boedelschulden, zegt het Grondwettelijk Hof, noot onder GwH 47/2017 dd. 27 april 2017
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2017
ISSN
2031-8219
Volume/pages
525(2017), p. 851-856
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.10.2017
Last edited 17.05.2019
To cite this reference