Publication
Title
Een kompas doorheen aanverwante beleidsdomeinen van de ruimtelijke ordening
Author
Language
Dutch
Source (book)
Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen: kompas doorheen aanverwante beleidsdomeinen van de ruimtelijke ordening / Hubeau, B. [edit.]; et al.
Source (series)
Reeks Bibliotheek Omgevingsrecht
Publication
Brugge : die Keure, 2017
ISBN
978-90-486-2853-7
Volume/pages
p. 24-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.10.2017
Last edited 07.10.2017
To cite this reference