Publication
Title
Materiële ondersteuning van kansarmen: het bestaansminimum: een doelmatige minimumwaarborg voor bestaansonzekere gezinnen?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gezinsbeleid in Vlaanderen / Bond van Grote en Jonge Gezinnen. - Brussel
Publication
Brussel : 1996
ISSN
1376-0424
Volume/pages
4(1996), p. 49-55
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference