Publication
Title
Wat is energiearmoede? Een definitie en stand van zaken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede, energie en wonen: creatieve ideeën voor een toekomst zonder energiearmoede (Onderzoeksdag Universitaire Stichting Armoedebestrijding, 18 oktober 2017) / Goedemé, Tim [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : USAB, 2017
Volume/pages
p. 13-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.10.2017
Last edited 10.10.2017
To cite this reference