Publication
Title
Fragmenten van twee eenkolomshandschriften van de Dietsche Catoen, overgeleverd in Mechelse stadsrekeningen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. - Hilversum, 1994, currens
Publication
Hilversum : Verloren, 2015
ISSN
0929-8592
Volume/pages
22(2015), p. 165-177
UAntwerpen
Project info
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 09.10.2017
Last edited 09.10.2017