Publication
Title
Beatrijs de wereld in : vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal
Author
Language
Dutch
Source (series)
Lage Landen studies ; 6
Publication
Gent : Academia Press, 2013
ISBN
978-90-382-2107-6
Volume/pages
416 p.
UAntwerpen
Project info
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 10.10.2017
Last edited 10.10.2017