Publication
Title
"Op de wijze van de literatuur": de held achter de Brusselse stadsdichter Jan Smeken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij. - Amsterdam, 2008
Publication
Amsterdam : Bert Bakker, 2008
ISBN
978-90-351-3286-3
Volume/pages
p. 207-2015
UAntwerpen
Project info
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 10.10.2017
Last edited 10.10.2017