Publication
Title
Frank Willaert, De ruimte van het boek: literaire regio's in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
0777-5067
Volume/pages
89:1(2011), p. 84-85
UAntwerpen
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 10.10.2017
Last edited 25.01.2019