Publication
Title
Beleid voor nieuwe mobiliteit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onze stAd : inspiratie voor de stad van morgen / Antwerpen18. - Leuven, 2017
Publication
Leuven : Acco, 2017
ISBN
978-94-6344-004-2
Volume/pages
p. 151-158
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 11.10.2017
Last edited 18.10.2017