Publication
Title
Dees is egt zooo nice! Oude en nieuwe vormen van substandaardtaal in online communicatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen : een inleiding tot de variatietaalkunde. - Leuven, 2017
Publication
Leuven : Acco, 2017
ISBN
978-94-6344-243-5
Volume/pages
p. 290-310
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.10.2017
Last edited 19.07.2018
To cite this reference