Publication
Title
Marli Huijer, Leve de Publieksfilosofie : belevenissen van een Denker des Vaderlands
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2017
ISSN
0039-2324
Volume/pages
(2017), p. 952-954
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.10.2017
Last edited 27.10.2017
To cite this reference