Publication
Title
Kerkelijke financiën : een typologie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Eigen schoon en De Brabander / Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. - Merchtem
Publication
Merchtem : 2017
ISSN
2031-342X
Volume/pages
100:3(2017), p. 269-282
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.10.2017
Last edited 28.10.2017
To cite this reference