Publication
Title
Superdiversiteit in erfgoedtaalonderwijs : de Chinese school van Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Meertaligheid dan ooit / de Maesschalck, Edward
Source (series)
Uit het Erasmushuis ; 7
Publication
Leuven : Alumni Letteren Leuven, 2017
ISBN
978-90-5826-901-0
Volume/pages
p. 99-104
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.11.2017
Last edited 29.03.2018
To cite this reference