Publication
Title
Geknoei met de kilometerteller door een eerdere schakel in de verkoopsketen: over de wet van 11 juni 2004, het wilsgebrek bedrog en de verborgen gebreken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2017
ISSN
1782-3463
Volume/pages
9(2017), p. 338-342
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.11.2017
Last edited 17.05.2019
To cite this reference