Publication
Title
Arbitrage bij geschillen tussen leden van de Gentse Kamer van Koophandel in de achttiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent: nieuwe reeks
Publication
1996
Volume/pages
50(1996), p. 149-153
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference