Publication
Title
Pleidooi voor een meer functionele opdeling van het toepassingsgebied van de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting
Author
Language
Dutch
Source (book)
In het vennootschapsbelang: liber amicorum Herman Braeckmans / Dirix, E. [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2017
ISBN
978-94-000-0855-7
Volume/pages
p. 337-361
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2017
Last edited 28.11.2017
To cite this reference