Publication
Title
Goede Hoop, Rijksmuseum en Vrije Universiteit Amsterdam inspireren tot het opruimen van de brokstukken van het kolonialisme
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Litnet akademies : 'n joernaal vir die geesteswetenskappe
Publication
2017
ISSN
1995-5928
Volume/pages
(2017.05.12), p. 1-11
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
E-info
Record
Identification
Creation 30.11.2017
Last edited 15.12.2017
To cite this reference