Publication
Title
Enkele bedenkingen bij recente Amerikaanse wetgeving met extraterritoriale gelding en de Europese reactie daarop: de verordening van 22 november 1996
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
34(1996/1997), p. 1145-1155
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference