Title
Financieringskeuze en financieringshiërarchie: de visie van Belgische managersFinancieringskeuze en financieringshiërarchie: de visie van Belgische managers
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Accountancy and Finance
Publication type
article
Publication
Source (journal)
MAB: maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
Volume/pages
71(1997):5, p. 246-254
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle