Publication
Title
'De eenen kijvage is soo ras niet gedaen, of de andere die vanght weer aen' : bejaarde vrouwen en maatschappijkritiek in het Nederlandstalige komische toneel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek De zeventiende eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. - Hilversum, 2017, currens
Source (book)
Jaarboek de Zeventiende Eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief / Baar, de, Mirjam [edit.]
Publication
Hilversum : Verloren, 2017
ISBN
978-90-8704-698-9
Volume/pages
p. 75-90
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.12.2017
Last edited 19.07.2018
To cite this reference