Publication
Title
Het ongemakkelijk huwelijk tussen recht en politiek: een essay over de rechter als evenwichtskunstenaar
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1996/1997), p. 1209-1215
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference