Publication
Title
De nieuwe Belgische senaat en het wetgevingsproces: kamer van reflectie of doublure? Enkele beschouwingen in het licht van de Nederlandse situatie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Regelmaat: kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken
Publication
1996
Volume/pages
5/6(1996), p. 230-238
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference