Publication
Title
De leerkracht als geïsoleerde raadgever : hoe leerkrachten de overgang naar het secundair onderwijs begeleiden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Is dat iets voor mij, juf? Leerlingen versterken in het keuzeproces van basis naar secundair / Goosen, Karin [edit.]; et al.
Publication
Leuven : LannooCampus, 2017
ISBN
978-94-014-4503-0
Volume/pages
p. 103-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.12.2017
Last edited 15.12.2017
To cite this reference