Publication
Title
Handvatten voor de ontwikkeling en evaluatie van lokaal sociaal beleid: het CAIMeR-model
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tijd voor sociaal beleid : armoedebestrijding op lokaal niveau / Raeymaeckers, Peter [edit.]; et al.
Source (series)
Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek ; 2017
Sociale InZichten ; 30
Publication
Leuven : Acco, 2017
ISBN
978-94-6344-223-7
Volume/pages
p. 153-167
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.01.2018
Last edited 13.01.2018
To cite this reference