Publication
Title
De inbreng van externe partijen in schoolzelfevaluaties : de Republiek Ierland als casus.
Author
Language
Dutch
Source (book)
De rol van externen bij kwaliteitszorg : vreemde ogen doen spreken. - Brussel, 2017
Source (series)
Beleid voeren in het onderwijs. - Brussel; 2017: 2
Publication
Brussel : Politeia, 2017
ISBN
978-2-509-03002-3
Volume/pages
p. 95-113
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Self perception or self deception? The use of self evaluation instruments in organisational settings.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.01.2018
Last edited 26.01.2018
To cite this reference