Publication
Title
Arrest uitgesproken in voltallige zitting: ongrondwettige lacunes en de temporele werking van prejudiciële arresten onder de loep (noot onder Cass. 5 februari 2016)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2017
ISSN
1782-3463
Volume/pages
36(2016-2017), p. 1414-1419
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.02.2018
Last edited 02.02.2018
To cite this reference