Publication
Title
Sint Rombout in een Mechelse stadskroniek: laatvijftiende-eeuwse devotie geprojecteerd op het verleden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. - Hilversum, 1994, currens
Publication
Hilversum : Verloren, 2016
ISSN
0929-8592
Volume/pages
23:1(2016), p. 1-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 01.02.2018
Last edited 03.07.2019
To cite this reference