Publication
Title
De aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen voor ondeugdelijke wetgeving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Publiekrecht: de doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht / Alen, A. [clb]
Publication
Gent : Mys & Breesch, 1997
Volume/pages
p. 75-127
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference