Publication
Title
Bidden voor een goede gesteltenis van de ziel: Suffragia in de Noordelijke Nederlanden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Leids kunsthistorisch jaarboek. - 's-Gravenhage, 1982 - 2007
Publication
's-Gravenhage : 2002
ISSN
0169-4855
Volume/pages
12(2002), p. 177-204
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 13.02.2018
Last edited 13.02.2018