Publication
Title
Vergelijke wie vergelijke kan... Interesten uit Nederlands bouwdepot niet belastbaar dankzij schuldvergelijking, noot onder Antwerpen 6 juni 2017
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2018
ISSN
2031-8219
Volume/pages
534(2018), p. 104-107
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.02.2018
Last edited 16.03.2018
To cite this reference