Publication
Title
De sociale werking van het recht: een bespreking van Griffiths, J., De sociale werking van het recht: een kenismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1996
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recht der werkelijkheid : tijdschrift voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht. - 's-Gravenhage, 1986, currens
Publication
's-Gravenhage : 1997
ISSN
1380-6424
Volume/pages
1(1997), p. 12-17
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference