Publication
Title
Fenomenologie en de transformatie van de roman
Author
Language
Dutch
Source (book)
Extra informatie/zoekmogelijkheden Fenomenologie als houding : bijdragen aan een fenomenologische wijsbegeerte / Bremmers, Chris [edit.]; et al.
Publication
Brussel : VUBPress, 2018
ISBN
978-90-5718-706-3
Volume/pages
p. 297-313
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.03.2018
Last edited 09.03.2018
To cite this reference