Publication
Title
De controlegids voor de ziekenhuizen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren: met zo'n hulp heb je geen tegenwerking meer nodig
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference