Publication
Title
Personalised medicine in de forensische psychiatrie : een voorbeeld voor andere domeinen in de psychiatrie?
Author
Abstract
achtergrond Personalised medicine is de belofte van diagnostisch-voorspellende stratificatie op basis van een biologische, cognitieve, demografische, psychopathologische of een anders omschreven test. Het doel van de forensische psychiatrie is niet alleen de zorg en de behandeling van delinquenten met een psychiatrische stoornis, maar ook risicotaxatie en -management. doel De risicotaxatie in de forensische psychiatrie als een nomothetische benadering van personalised medicine toelichten. Daarnaast ook de verbinding maken met het offence paralleling behaviour, dat een illustratie is van de ideografische benadering.METHODE Recente literatuur en inzichten over de risicotaxatie, het risicomanagement en het offence paralleling behaviour bespreken. resultaten Risicotaxatie helpt ons om patiënten in te delen in groepen, naar de kans op recidive. Het nomothetisch concept is de basis van de meeste risicotaxatie-instrumenten. Een van de belangrijkste taken van het risicomanagement in de forensische psychiatrie is om de risicofactoren te verminderen en de invloed van beschermende factoren te versterken. Het model van het offence paralleling behaviour heeft veel gelijkenissen met het concept van de integratie van risicomanagement en behandeling, maar laat preciezer zien hoe hypothesen in de klinische context getest kunnen worden. conclusie Mede door het grote maatschappelijke belang van het voorkómen van delicten staat de forensische psychiatrie voorop in het toepassen van personalised medicine in de psychiatrie.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2018
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
60 :3 (2018) , p. 182-188
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.03.2018
Last edited 15.07.2021
To cite this reference