Publication
Title
Personalised medicine : een wenkend perspectief voor de psychiatrie?
Author
Abstract
Personalised medicine wordt beschouwd als één van de grote beloftes voor de geneeskunde (FIGUUR 1; Nationale Wetenschapsagenda 2016). De gedachte is dat geneeskundige interventies (preventie, cure en care) niet effectief zijn bij een kwart tot twee derde van de patiënten. Dit geldt ook voor behandelingen die als effectief te boek staan omdat ze in grote klinische trials, gemiddeld genomen, effect hebben.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2018
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
60 :3 (2018) , p. 142-144
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.03.2018
Last edited 15.07.2021
To cite this reference