Publication
Title
Jacobs Jane : nog even relevant als voorheen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rooilijn : tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening / Vrije Universiteit Amsterdam. Planologisch en Demografisch Instituut; Universiteit van Amsterdam. Instituut voor Sociale Geografie. - Amsterdam, 1977 - 2020
Publication
Amsterdam : Universiteit van Amsterdam , 2018
ISSN
1380-2860
Volume/pages
51 :1 (2018) , p. 70-75
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
From sociobiology to urban metabolism: landscape design, ecology and engineering in Belgium (1900-2016).
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.03.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference