Publication
Title
De strijd van kerk en overheid om de controle over de cultuurproduktie en -beleving in contrareformatorisch Antwerpen (1585-ca. 1700)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De zeventiende eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. - Deventer, 1985 - 2016
Publication
Deventer : 1992
ISSN
0921-142X [print]
2212-7402 [online]
Volume/pages
8 :1 (1992) , p. 3-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference