Publication
Title
Devotieprenten en het contrareformatorische herkersteningsoffensief in de Zuidelijke Nederlanden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaanderen
Publication
1992
Volume/pages
41 :3 (1992) , p. 148-156
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference