Publication
Title
Is armoede bij etnisch-culturele minderheden soms minder problematisch? Erkennen, benoemen en vooral: sterker bestrijden
Author
Language
Dutch
Source (book)
10 armoedebarometers : een decennium armoedig beleid
Publication
Brussel : Decenniumdoelen , 2017
Volume/pages
p. 126-134
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.04.2018
Last edited 04.03.2024
To cite this reference