Publication
Title
Kinderen in de knel: verhoorbijstand aan minderjarige verdachten in het licht van de Europese richtlijn (EU)2016/800 inzake procedurele waarborgen voor kinderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2017
ISSN
1377-2104
Volume/pages
4(2017), p. 287-306
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.04.2018
Last edited 15.07.2021
To cite this reference