Publication
Title
Sleutelfactor context : ecosysteemdiensten van watersystemen inzichtelijk gemaakt
Author
Abstract
Beheer van water- en landgebruik vereisen een gedegen afweging van het maatschappelijk nut dat natuur en ruimte leveren aan verschillende belanghebbenden. Ecosysteemdiensten maken dit nut inzichtelijk en het analyse-instrument van de Sleutelfactor Context maakt veranderingen in ecosystemen onder invloed van beheer zichtbaar. Zo krijgt de adviseur een concreet overzicht van diensten in handen waarmee hij situaties kan creëren die de belangen van natuur- en landgebruikers optimaal bedienen en de waterkwaliteit van Nederland duurzaam verbeteren.
Language
Dutch
Source (journal)
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. - Delft, 1984, currens
Publication
Delft : 2018
ISSN
0169-6300
Volume/pages
35 :1 (2018) , p. 43-49
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.04.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference