Publication
Title
Cultuuromslag accountantskantoren : een 'conditio sine qua non' voor verbetering kwaliteit accountantscontrole
Author
Language
Dutch
Source (book)
Maar dat is interessant... : liber amicorum uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. W.F.J. Buijnk als hoogleraar accounting aan Tilburg University. - Tilburg, [2016?]
Publication
Tilburg : Tilburg University , 2018
ISBN
978-90-825840-0-4
Volume/pages
p. 148-156
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.04.2018
Last edited 07.10.2022
To cite this reference